เห็ดเป็นอาหารประเภทผักที่คนนิยมนำมาปรุงเป็นอาหารมาช้านานแล้ว มีรสชาติดี คุณค่าอาหารสูง
นำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด และยังมีคุณสมบัติทางยาสามารถป้องกันและรักษาโรคได้อีกด้วย
ผู้ที่รับประทานเห็ดเป็นประจำจะทำให้กรดไขมันในเส้นเลือดไม่สูงหรือต่ำเกินไป
ที่สำคัญต่อต้านมะเร็งได้(อันนี้สำคัญ)
       การเพาะเห็ดเป็นอาชีพมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 โดยอาจารย์ก่าน ชลวิจารณ์ เป็นผู้บุกเบิกเพาะเห็ดฟาง
ในประเทศไทย ซึ่งแต่เดิมไม่มีการเพาะเห็ดในลักษณะการค้า เนื่องจากมีเห็ดป่าอุดมสมบูรณ์มาก
และยังมีผู้นิยมบริโภคเห็ดน้อย ปัจจุบันการเพาะเห็ดใช้เทคโนโลยีในการเพาะสูง ทำให้ได้ผลผลิตดี
เพาะได้ง่าย ระยะเวลาสั้น ไม่จำเป็นต้องอาศัยน้ำฝนและแสงแดด ใช้วัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตร
สามารถเพาะได้ทุกฤดูกาล เมื่อมีปริมาณมากๆ สามารถทำเป็นเห็ดตากแห้งได้
       ที่นิยมเพาะกันในปัจจุบันจะใช้ขี้เลื่อยเป็นวัสดุเพาะเป็นหลัก ดังนั้นการเพาะเห็ดจึงง่าย
ไม่ยุ่งยาก ทำได้ทุกคน ทุกสถานที่ ทุกฤดู เมื่อพร้อมแล้วเรามาฝึกกันเลยครับ
บรรณ บูรณะชนบท คู่มือเพาะเห็ด.พิมพ์ครั้งแรก.กรุงเทพฯ:เพ็ท-แพล้น พับลิชชิ่ง

 

Tel. 08-6991-7887

นายไมตรี พิทยาคุณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี